Sağlıklı bireylerin yetişmesinde temel gıda ihtiyacının karşılanmasında çok büyük payı olan hayvancılık sektörünün önemi, özellikle ülkemiz açısından hayati derecede mühimdir.

Bir endüstri haline gelmeye başlayan hayvancılık sektöründe istenilen verim ve kazanca ulaşmak, yüksek verimli hayvanlara sahip olmak, bilimsel ve bilinçli bakım besleme ile ana gayesi hayvan refahı ve koruyucu hekimlik uygulamalarını içeren sürü sağlığı kontrol ve koruma programları hususlarında gerçekçi, profesyonel ve bilime uygun hizmetlerin verilmesini gerektirmektedir.

Buradan hareketle hayvanın işletmeye girişinden-doğumundan, işletmeden çıkışına-ölümüne kadar geçen dönemde ve hatta son tüketiciye ulaşıncaya kadar, ilgili hayat ve verim dönemlerinin sağlıklı ve ekonomik sınırlar içerisinde ve insan sağlığını da etkilemeyek şekilde kontrol altında tutulup, uygun şekilde idare edilmesi gerekmektedir.

Bu başarıldığı taktirde işletmenin dolayısıyla ülkemizin önemli bir kazanç elde etmesinin yanı sıra, insanların hastalıklar, ilaç kalıntılı ve gıda değeri düşük hayvansal ürünler ile karşılaşmasının önüne geçilerek; sağlıklı, kaliteli ve güvenilir gıdalar üretilmesine katkı sağlayarak daha sağlıklı nesillerin gelişmesi başarılabilir. Bu hedeflere ulaşmak için yapılan faaliyetlerde doğa ve insana saygılı, çevreye duyarlı, ekosistemi koruyan bir şekilde hareket edilmelidir.

Firmamız, yukarıda sayılan hususlarda, ilgili tüm alanlarda faaliyet göstererek hizmetlerini sürdürmektedir. Üniversitemizdeki  akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesini sağlayarak hayvancılık sektöründe önemli bir eksikliği tamamlamayı hedeflemektedir.

© MCY Veterinerlik Dan. Lab. Ar-Ge, San. Tic. Ltd. Şti.Site tasarım: Murat YÜKSEL